TÜKENMEZ GÜNDÜZ – Ahmet Kutsi Tecer

AHMET KUTSİ TECER TÜKENMEZ GÜNDÜZ

Bir gün ta içimden kopsa bir ateş,
Benliğim bir yanar seli andırsa!
Alevimden bir an kamaşsa güneş,
Bütün kâinatı nura bandırsa!

Yıldızlar şaşırıp seyranlarını,
Âlemler değişse devranlarını;
Yeniden yapmağa kalkıp yarını,
Tanrı parmağını ona bandırsa!

Renk, ışık, parıltı… Tükenmiş gündüz…
Saadet, içinde parlarken her yüz,
Unutulmuş, uzak, donuk her yıldız
Bu nurdan yepyeni gökler yandırsa!

Ahmet Kutsi Tecer
-Bütün Şiirleri-