SELÂNİK DİZELERİ – Şükran Kurdakul

ŞÜKRAN KURDAKL SELANİK DİZELERİ SELANİK KAVALA

I
Karşı kıyıları aradım bir sabah vakti
Selânik kordonunda rüzgârları içerken.
Takıldım martılarla gemilerin peşine
Şimdiden özlemeye başladım memleketi.

II
Hiç yaşamamış gibiydiler o günleri
Dağların yüreğinde kanayarak
Arkadan vurulanları
Kurşuna dizilenleri
Türkülere gömmüş gibiydiler.

III
Duyduk, oyun havalarından taşıyordu
Gördük, eski hapislerin gözlerinde
Sustuk yaralı dağlarından geçerken
Susadık kara sıcağında sürgün adalarının
Yaşarız bir daha Lambrakis’in anılarını,
Ağlarız bir daha gecenin bir vaktinde.

Şükran Kurdakul
-Ökselerin Yöresinde-

Görsel: Kavala / Selanik