ŞARKI – Orhan Veli Kanık

Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir
Cânım senin uğrunda fedâ olmak içindir
Nabzım helecânımda sedâ olmak içindir
Cânım senin uğrunda fedâ olmak içindir

Bardak boşalır bencileyin dolmayı bilmez
Benzim gibi yaprak sararıp solmayı bilmez
Hiçbir şey canımca fedâ olmayı bilmez
Cânım senin uğrunda fedâ olmak içindir.

Orhan Veli Kanık
-Yayınlanmamış Eski
Biçimli Şiirler-

Şarkı – Orhan Veli

Felâh bulmadı bir türlü derd-ü mihnetten
Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten
Müreccah olmadı bîgânelik bu hâletten
Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten

Orhan Veli
-Papirüs, 1967
Sağlığında yayımlamadığı
eski biçimli şiirler-

Şarkı – Ümit Yaşar Oğuzcan

 

Kirpiklerinin gölgesi titrer arasında
Her derdim uyur gözlerinin manzarasında
Yalnızlığımımın rengini buldum karasında
Her derdim uyur gözlerinin manzarasında

Bir kerre bakanlar unutur derdi günahı
Görmem gözünün nûruna daldıkça sabahı
Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı
Her derdim uyur gözlerinin manzarasında

Ümit Yaşar Oğuzcan

Beste: Avni Anıl