NOTLAR (II) – Ataol Behramoğlu

NOTLAR (II) - Ataol Behramoğlu

Yurdum orada, karanlıkta duruyor
Onun insanlarını tanımıyorum bile
Oysa yıllarca onları tanıdığımı düşündüm
Onlar da değişmekteler
Kasket takıyor adamın biri günün birinde ve aslında bunu
hiçbir zaman düşünmemişti
Birisi kendini kaatil sanıyor, çünkü öyle söylüyorlar ve
maddesi filan da var
Ve ben bir terzi çırağının kendini nasıl bir kabadayı olarak
değiştirdiğini gördüm

Yurdumun insanları çocuklara benziyor
Çocukça bir şey var hepsinde
Lazları Ali Faik Cihan nasıl saşırtıcı bir kavrayışla anlatırdı
Ölürken sanki ölmüyormuş gibi, ya da sanki bir filmde gibi
ölen ve yürüsün diye kan davası silahlarını son nefeslerinde
arkadaşlarına emanet eden;
Kürtler kurnazdı. Malazgirt’tekiler. Kendilerini hep
ayrı tutuyorlardı.
Yıllarca buna zorlanmışlar.
Orta Anadolu’nun topraksal gösterişsizliği, bozkırsal
kıraçlığı ve bunun altındaki umulmaz mizah
Soyutluğun daniskası.
Egelileri iyice tanıyor muyum?
Epeyce uygarlaşmış oldukları söylenebilir; hayatlarında
incirler, asmalar, Ege’ye ait başka bir şeyler var
Ege’nin sıcak uygarlığı
Cıva koyuluğundaki denizi
Koyu mavilikteki.

Yurduma ait bir sesi geliştirmek
Bir yurdum olduğunu düşünmek
Bir yurdum var benim, Türkiye, alçakgönüllü, irice bir toprak
Çalışan bir adamın kalın, alçakgönüllü ellerine benziyor
İnsanlarımız hem iyi, hem kurnaz hem tuhaf
Hepsi gizli birtakım dünyalar taşıyor.
Yıllanmış bir sevdalı çıkıyor zayıf bir ustabaşı, üstelik de şaşı.
Köylülerin ne kadar nazlı olduklarını çok kişi bilmez aslında
Şehirdekilerden çok daha kadınca bir şey vardır köy delikanlılarında
İnce bir şey. Başını bir ananın dizlerine koymak gibi.
“Of anam, yandım” demek gibi bir incelik.
Ölümden, hastalıktan nasıl da korkarlar.
Yurdumda bir şey hep zedelenmektedir. Kanamakta olduğu da
söylenebilir.
Bir haykırışı geliştirmek.
Bir sessizliği çıldırtıcı kılmak
Bir umutsuzluğu sıkıştıra sıkıştıra bir hançere doğru bilemek
Bir kedere katılmak ve bir silahın bir parçası haline gelmek

Ataol Behramoğlu
1972
-Yolculuk, Özlem, Cesaret
ve Kavga Şiirleri-