ESKİ SUYUN ŞARKISI – Yaşar Miraç

FURUĞ FERRUHZAD GAZEL

o kırılan ayna
suyun yüzünden

(belki kumdandı
belki de tuzdan)

o batan gemi
suyun yüzünden

(belki çürüktendi
belki de yükten)

o yürüyen ada
suyun yüzünden

(belki çakıldandı
belki de mercan)

o kuruyan balık
suyun yüzünden

(belki korkudan
belki de puldan)

o çekilen örtü
suyun yüzünden

(belki şiirdendi
belki de gizden)

Yaşar Miraç
-Varlık Şiirleri Antolojisi-