BİR GECEDEN – Sabahattin Kudret Aksal

sabahattin-kudret-aksal-bir-geceden

1.
Gecenin yarısına yaslanıp
kuşanıyorum öbür yarısını
ağaca buluta gidiyorum
gersin geriye bir koşuda
düz ayak bir bahçede dutlarımız.

2.
Bir lokomotifin getirdiği inler, höyükler,
göle kaymış evler, iskeleye bağlı kayık,
yaz sonu, koyulmuş gölge, ak çeşmeler, saz sap, sepet ve çit,
şayağın sevecenliği, unun, hamurun,

köz, kömür, is.

3.
Kalın, kokulu, buruk battaniyelere sarındığımız
akşamlar, fitili yanmış lambalar, hep mumlar,
düşünceye yerleşen Zaman, geçmişe uyanış,
simgeler, fetişler: Bir kadın profilinin tarihi,
(okunmaz görseldir daha çok), kalanlar ondan,
taraği, firketeleri, maşası, oval aynası,
kasnağı, tığlar,
gergefi, gergef kuşları,
yumaklar, ip iplik, ibrişimler, kumaş artıkları, saten sadakor,
sof, binbir kırpıntı,
o eski sandık eşyası,
saklanmış çocukluk saçları, anı dişleri gidenin,
İran gümüşünden bir fincen kılıfıyla bir kalıp sabun yan yana,
her şey yan yana ve iç içe,
badem yağı, kâfuru, Beyoğlu taşları, kopça, düğme,
bir İngiliz anahtarı,
çengeller vidalar.

Sabahattin Kudret Aksal
1987
– Bir Zaman Düşü-