TARSUS ŞELALESİ – Adnan Yücel

ADNAN YÜCEL TARSUS ŞELALESİ

Bir nehir tanrısıydın Kitnos
Kral saçlarını tarayarak akardın
Bin yıllık zamana karşın
Krallık taçlarını birbirine çarpardın
Ne Büyük İskender’i taktın
Ne de Kleopatra’nın yüzüne baktın
Kopup geldin
Toros denilen o boğalar yüreğinden
Hep aynı denizin sıcaklığına aktın
Turaçlar saz çalar
Keklikler halay tutardı kıyılarında
Bir yerde nergis
Bir yerde sümbül
Bir yerde kekik kokusu sinerdi sularına
Tam da karlar erirken
Ve kar suları karışırken koynuna
Nal sesleri ve kılıçlar girdi kanına
Bir el dokundu
Soğuk anlamında “Berdan” dedi adına
“Kar yağar berdan berdan
Yollar kapandı kardan”

Şimdi yine akıyorsun Kitnos
Yine tarıyorsun kral saçlarnı
Bin yıllık zamana inat
Yine birbirine çarpıyorsun krallık taçlarını
Ama kurban yok artık sana – adak yok
Karacaoğlan söyledi duyduk
Biz sana Tarsus Çayı diyoruz
Ve bütün tanrıları
İnsanlık adına kurban ediyoruz

Adnan Yücel
-çukurova çeşitlemesi-

GÖNÜLLÜ ŞİİR – Adnan Yücel

ADNAN YÜCEL GÖNÜLLÜ ŞİİR II

II

Kurusunda baygın düşüp taşlaşan toprağın yüreciği
İlkin dudağımda sızlanır,
Bilsem ki kanayıp aktığımda
Ayılıp nabzıyla buluşacak
Yatarım en keskin bıçağın kucağına,
Varsın süsende tüten
Çavdarı seçen acı beni alsın
Yeter ki yoncanın canı yoncada
Ketenin teni ketende kalsın

(Bakınırken çorağında direnen
Asmanın kıvırcığına
Tut beni dedi, damlaya sar, göğün buluttan gömleği kadar,
Fulya dile geldi uzaktan, kelebek güle geldi
Dertlerim çaresiz çöle geldi,
Bilsem ki derelenip saracak
Oracıkta, dibinde yaseminin
Al derdim kuraklığa buysa istediğin
Canım çorağın haracı olsun,
Yeter ki koruk yeşiline, erik gülüşüne
Sudaki rengini bulsun)

Adnan Yücel
-çıkmak için bu karanlıktan-

 

GÖNÜLLÜ ŞİİR – Adnan Yücel

ADNAN YÜCEL GÖNÜLLÜ ŞİİR IMats Pettersson

I
Ateş düşse koruluğa
Daldan önce ben yanarım,
Bilsem ki merhem olup küllerim
Fidanın yanığını saracak
Solurum alevini külümü bulanacak

(Öperken kavruğunu
Eğilip gürgen bana
Bırak yüzsün dedi çığlığım gözyaşında
Sesinde közü tütüyordu körpe filizin
Ay dolunaydı
Uykusundan korkuyla uyanmış bir çocuğun
Uçuk yüzüyle bakıyordu uzaktan
Al beni dedi, tenine sar
Sabrında köklerin inadını bulana kadar,
Taş bile dile gelip inledi o gece
Rüzgârın külden ve kömürden iliklerinde)

Adnan Yücel
-Çıkmak İçin Bu Karanlıktan-

 ©Mats Pettersson..

 

PEMBE SUSKUNLUĞU – Adnan Yücel

ADNAN YÜCEL PEMBE SUSKUNLUĞU

İki düğme aralığında giren güneş
Çılgın bir pembe serer ortaya
Alır başımı giderim
En mavi
En durgun
En dalgalı sulara
Yağmurla silinirken pembeler
Hüzün kanatlı kuşlar düşer akşamlara
Geceyi sen mi yarattın be canım
Saçların pusu kurar sabahlara

Yeter olsun bu uykusuzluk penceresi
Bu suda sandal
Sandalda güneş serpintisi yeter
Gözlerin yüklü gemiler geçiyor uykularımdan
Hepsi türkülerle ıslak
Dolunaylarla ışıl ışıl
Adını çiziyor suların dişi göbeğine
Bir türlü bitiremiyorum bu şiiri
Sevişen bir pembeyle susuyorum
Masmavi deniz kaplı bir yorgan altında
Ve en güzel yerinde senin
Başımı koyup sulara uyumak istiyorum

Adnan Yücel
-soframda kaval sesi-

 

GERİYE KALAN – Adnan Yücel

ADNAN YÜCEL GERİYE KALAN

Neyi yaşıyoruz şu anda
Nelerle sığmıyoruz dünyaya
Aşktan
Öfkeye geçiyoruz birdenbire
Sevinçten üzüntülere
Durgunluktan coşkulara koşuyoruz
Coşkulardan
Mutsuzluğa gömülüyoruz sessizce
Ve yaşıyoruz böylece her yılı
Koskoca bitmez bir saniyede

Bu çelişkili yürüyüşler içinde
Bizden ne kalır ki geriye
Bir ölenle ölebilmek
Bir gülenle gülebilmek
Mutluluğun sevinmek insanlığın
Kanağlamak ölümlerine
Ve Afrikalı kapkara bir acıyı
Duyabilmek bembeyez yüreğimizde

Adnan Yücel
-bir özlem bir türkü-

SEVMENİN BÖYLESİ – Adnan Yücel

ADNAN YÜCEL SEVMENİN BÖYLESİ
Keşke suları çağırmasaydım ellerime
Yağmur olup yağmayı bilmeseydim
Sel olup akmayı öğrenmeseydim
Keşke o sonsuz acılar
Hep acı olarak kalsaydı bende
Acılardan sevinçleri süzmeseydim
Ne olurdu seni böyle çok boyutlu
Böyle gizemsiz görmeseydim
Ve sulardan öte sular içinde
Doğanın diliyle sevmeseydim
Kanayan yaralar kapansaydı birer birer
Bu mutluluk çilesini çekmeseydim

Adnan Yücel
-soframda kaval sesi-

ateşin ve güneşin çocukları – Adnan Yücel

 

 

 

I
Ateşin ve güneşin topraklarında
Adem’den önce de akardı o nehirler
Adem’in arkasında yürüyen erler
Bütün olanları çok sonradan gördüler

 

Ateşin çocukları olmazdan önce
Şamaş’ın çocuklarıydılar
Bir alınteri pişerdi ocaklarında
Bir de yüreklerinde dostluklar
Gelip iki nehrin arasında durdular
Her birine bir tutam saç
Bir de kurban sundular
Halklar denizine doğru akan
Işıktan bir nehir oldular

Nehirlerden biri toprağı dölleyen
Diğeri dağları delip yol edendi
Ve Şamaş gökyüzünde bir görkemdi
İki nehrin ortak yüreğinde kutsal
İki nehrin ortak dilinde erdemdi

Dağ yoktu ki çıkılsın yücesine
Ağaç ve yaprak dilinden
Yanıtlar verilsin tanrının sesine

Medya’nın ataları düşündüler
Seslerini koyup rüzgârın yelesine
Tüm halklara haber verdiler
Şafak öncesi bir ulu törende
Gönül gönüle bütünleştiler
Yapma dağlar diktiler yeryüzüne
Adına “zigurrat” dediler
İki nehrin arasındaki tüm halklar
Bir ağızdan aynı sözü söylediler
Ve her törende tanrıça Ninsun’u
Şamaş’a haberci gönderdiler

Nerden bilsin ki Medya’nın ataları
Yapma dağlar gerçek dağlara benzemez
Çıplak dağlarda kuşlar sevişmez
Kuytularında çiçekler gülüşmez
Yamaçlarında ağaçlar filizlenmez
Nerden bilirlerdi ki
Altı ulusun ortak tanrısı
Yapma dağların sesine yanıt vermez

Zigurrat dağa benzesin diye
Şamaş öfkelenip ışığını kesmesin
Ninsun ağlayıp üzülmesin diye
Görkemli çınarlar diktiler birine
En büyük olan Babil’dekine
Gür çamlar
Ateş renkli narlar diktiler

Adem’in arkasında yürüyen erler
Bütün bunları sonradan gördüler
Ve yapma dağa
Babil’in asma bahçesi dediler

O günden sonra Medya’nın ataları
Şamaş’ın sesine ses verdiler
Bin kudüm
Bin zil çalıp sabahlara dek
Ninsunun gözyaşını dindirdiler
Ve Medya’nın en bilge megine
Sözlerin en kutsalını söylettiler

Ah Medya – ateşin ve güneşin sesi
Altı halk nehrinin mitolojik denizi
Kaç kez kuruyup yeniden çağladın
Başka nehirlere karışıp kendini aradın
İskit oldun
Hitit oldun
İşuva’da özgür gezen yılkı atlarını
Savaş arabalarına ilk sen koştun
Babil’in asma bahçelerini
Urartu’nun dağ kalelerini kurdun
Ve Asur’da başkaldırıp zulme
İsyanı ateşin diliyle tarihe koydun

Yüzyıllar suyundan bir damladır senin
Acılar destanından bir mısradır senin
Sevinçlerin – aşkların ve hüzünlerinle
Ağıtların – oyunların ve türkülerinle
Sen ki büyük bir halklar denizisin
Dört bin yıl sonra bile Şamaş
Hâlâ yurtsuz dilinde “şem” dir senin

Ah o güzellikleri yok eden dinler
İnsanlığın çocukluk çağına
Zulmün kılıcını sokan cinler
Tanrı adına halkları kullaştıran
Ve kralları tanrılaştıran kinler
Yeryüzünü sınır sınır
Gökyüzünü yıldız yıldız böldüler
Her kralın tanrılaşma töreninde
Bölük bölük insan yediler
İki nehrin arasında
Ay’ı karartıp güneşi söndürdüler
Ve bir sabah Babil’in asma bahçesinde
Tanrıça Ninsun’u karanlığa gömdüler
İki nehrin arasında tüm nehirlere
Ayrı ayrı bir din verdiler
Ve Medya nehrine “zerdüşt” dediler
Bir de “avesta” adlı tabletlerde
“Gatha” deniler kurallar gönderdiler
Güneş yerine ateşi gösterdiler

İki nehrin arası
Baştan sona bir yangındır artık

Nereden bilsin ki Medyanın ataları
Ninsun fırlayıp karanlıklardan
Binmiş dalgaların köpüklü başına
Bir elinde gökyüzü
Bir elinde deniz
Çıkmış bin yıllık Yunan yolculuğuna
Bin yılda nice tanrıçalar doğurmuş
Gökyüzündeki yıldızlardan Asterte
Denizdeki köpüklerden Afrodit olmuş
Fenike’den Troya’ya tüm kıyıları
Şamaş’ın sönmeyen ışığıyla yoğurmuş
Bin yıl sonra eski Yunan’da
Dalgalardan fırlayıp Thetis olmuş
İki nehirden ve Şamaş’tan uzak
Bir nice tanrıya nektar sunmuş
Ve Arşipel kıyılarında yükselen
Olimposlarda kavuşmuş zigurratına
Yani gerçek dağların
O ulaşılmaz tanrısal doruklarında

İki nehrin havada birleşen sesine
Yerden sesler yükseldi bir gece
İyilik ve kötülük adına
Tabletlerden okunan bir söylence

Zerdüşt bir hürmüz rahibiydi
Mazda reformcusu bilge bir kişi
Ve Medya’nın en kutsal megiydi
İyilikle kötülüğün sonsuz savaşında
İyiliğin ateşten sihirli sesiydi
Düşünce iyi düşünülsün
Söz iyi söylensin
İş iyi yapılsın derdi
Sonra geldiği gibi bir karanlıktan
Bir başka karanlığa doğru giderdi
Ve her gidişinden sonra
Karanlık yırtılsın diye ardından
Güneşe doğru bir ateş yükselirdi

Adnan Yücel
-ateşin ve güneşin çocukları-