Üç Kuğu Üç Yontu * Ahmet Uysal

page0

ida’nın buluşturduğu
üç çakıl taşıydık ıslak
üç lirik dize!

hayıtların duldasında
doğayla tozlaşan
üç gelincik!

ırmağın alnacındayız
güz otları savruluyor
alnımıza!

homeros’un izini
sürüyoruz sunaklarda
tanrıçalarla öpüşerek!

troyalı helena için
gülün dibine üç gül
üç gül daha!

bulut arıtır
yağmur damıtırız
aşkın yorumundan!

gizil yönüyüz
sonsuzluk ülkesinin
biziz o büyücü!

böğürtlenli keçi yolunda
üç yalın yürek
üç imge çapkını!

söylencemize dönüp baksak
üç kuğu oluruz belki de
üç yontu!

Ahmet Uysal
-Şiirtüven Sofrası Ezgileri/ Rengalar-
* üçlükler, üç on yılın bozamadığı güldal, günbaş ve uysal dostluğunu, üç on kez daha söylensin diyedir.