Eduardo Galeano

Christine Ellger http:/www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com;

Ütopya ufuk çizgisinde duruyor. Ona iki adım yaklaştığımda, iki adım geri çekiliyor. Eğer on adım ilerlersem, hemen on adım öne geçiyor. Ne kadar uzağa gidersem gideyim ona erişemiyorum. Peki o zaman ütopyanın amacı ne?
Amacı şu: Bizi harekete geçiriyor.

—Eduardo Galeano
/Occupy This Book