Gün yaralanmaları – Murathan Mungan

MURATHAN MUNGAN GÜN YARALANMALARI

Sabah gözünü açtığın an başlar gün yaralanmaları
Yatağından kalktığın an
Çayını içtiğin, gazeteye göz attığın, telefona baktığın, sokağa çıktığın
Çarşıda biriyle selamlaştığın ya da suskunluğa saklandığın
Hayatın saydamına dokunduğun an başlar.

Var olmanın yabanıl çağrısı uğuldar içinin sarp yerinde:
Beyaz kağıt in, odanın vakumlanmış uzayı, yerçekimi yok sana
uçuşan sözler sayfalar imgeler, sessizlikten yapılma gelecek kabininde
Gün günden demlenen yalnızlığın dostluğu
kayıplarından güç kazandıkça
yerinde sayan yaralar artık acı vermez sana

Günün yaralamadıkları anlam veremez
neşe ve canlılık dolu gündeliğin
içini sızdırmayan fotoğraflarına

Ne kadarı okuyanın elinin altında
olsa da sayfaları dolduran
buzlu camdan kitabın

Murathan Mungan
-Solak Defterler-