KOŞMA – Faruk Nafiz Çamlıbel

Kirpiğine sürme çek,
Kına yak parmağına:
Bu yıl yaşın girecek,
Kız, gelinlik çağına…

Anlatıyor duruşum
Ben sana vurulmuşum;
Ko, düşsün gönül kuşum
Saçlarının ağına.

Yaş olsam gözden akmam,
Göz olsam gayre bakmam,
Vatanımsın, bırakmam
Ellerin kucağına!

Faruk Nafiz Çamlıbel
-Han Duvarları-

GECENİN SÖYLEDİKLERİ – Oktay Rifat

OKTAY RİFAT GECENİN SÖYLEDİKLERİ Alexander Khoroshilov

__Hepsi var. Sevgilim yok.

Yüzüme kadife bir kumaş gibi değdi gece sonra uzattı siyah ellerini, aydan yere
dökülen gümüş tellere doğru. Gümüş teller inliyen bir erganun oldu. Kıvrıldı siyah parmaklar, çaldı gece.. inledi, erganun rüzgârda inledi, rüzgâra ses verdi. Esti
rüzgâr ayın saçlarını taramak için ayın kafası bir bilârdo yuvarlağından farksız.
Saç nerde? Nevmit olmadı rüzgâr, göklere, uzandı, oynadı yapraklarla sevgilinin
buklelerile oynar gibi.
Bu gece bana sevdiğim bu gece aşkı hatırlatıyor. Erganun var, âşık var, maşuk
var. Uzat parmaklarını öpeyim. Dinle! İnliyor erganun.. Erganun, inle……
• • •
Gözlerimi oğuşturuyorum. Etrafıma bakıyorum. Erganun var, âşık var, maşuk
var. Sevgilim yok. Kandırdı beni gece, beni gece değil hislerin kandırdı… Uzat
parmaklarını öpeyim… Erganun sus! İnleme. Başın yanıyor, gibi. Yüzüme kadife
bir kumaş gibi değdi gece…

Oktay Rifat
1932
-bu dünya herkese güzel
(dışarıda kalan şiirler)-

 

©Alexander Khoroshilov