kaç akşamla geçilir senden – Şeref Bilsel

ŞEREF BİLSEL KAÇ AKŞAMLA GEÇİLİR SENDEN JoshCaudwell

Gidişinle
korkular dillenir tenhalarda
kara nakış dağılır
sersem gülüşünü ağıtlara
kaneviçelerde dul zeynep’in gözleri
solgun iki dal çiçek
eskiyen bir hüzzamla bağırır
naftalin sancısı odalarda

Gidişinle
susmuş bir nehre boşalır
tenine ateş taşıyan sesimin külü
annesiz çocuklar geçer
âhımdan çıldıran kuşların kızgın gölgelerinden

Söylesinler kaç akşamla geçilir senden
her akşam kuşanıp gözlerinin şenliğini
fotoğraflara çekilirken nefessiz
ırgatbaşı çıplak halil tahta kaşığa sarılır gibi
akşam teslim olmak sana vurulurcasına
söylesinler
kaç akşamla geçilir senden

Şimdi ince soluklarda dinlenir kelam
kayıp hâtıra, yorgun ses kalır
yüzünün geçtiği aynalarda
bekliyorum bir kalem gönder
elinin sıcağından geçmiş olsun
varsın kurşun tükenmez olsun
gör bakalım ne beladır duruşum
sözün asmasından indirir insanı
hüznün döşeğine upuzun

Şeref Bilsel
-Sürgündeki Rüzgâr-

 (c) Josh Caudwell ..