PARA – Murathan Mungan

BURSA GÖLYAZI 3

alt-kültür para ettikçe
çıkar yeryüzüne
çelişkiler erdemle kırbaçlanır
sistemin gereklerine
satılabilir her gerçek
bir uzlaşma zemininde
taban oluşturdukça
pazar da oluşturur
zamanla markalaşan fikirler
eklenirler karşı çıktıkları gerçekliğe

sistemleştikçe

kan dolaşımı nedir
dolaşımdaki değerlerin
çok kullanıldıkları için
içeriği yiter mi kimi
kavramların, sözcüklerin
“sömürü” gibi, “sermaye” gibi
mutasyonu uğramış virüsler
gibi yeniden gövdelerken kendini

var olma süreci aynı zamanda
metalaşma sürecidir
fosforla okundukça

ne kadar gündelik
ne kadar gözönünde de olsa
para bütünüyle anlaşılmaz bir şeydir

para kimsenin geleceği değildir
para geçmiştir, yalnızca geçmiş
tükettikçe geçmiş olan şimdiki zaman
varmaya çalıştığımız hedeften
bizi hep geriye savuran
uğruna harcadığımız
bütün bir geçmiştir para

asla parayla satın alınamayan

sabit denklem

para = uğruna vazgeçtiğimiz toplam zaman

Murathan Mungan
-Elli Parça-