Kavram ışığı – Murathan Mungan

MURATHAN MUNGAN KAVRAM IŞIĞI

Nasıl bulabilirsin kendini
başkasında kaybolmadan
herkesin geçiş izni yoktur
bir diğerine
sınır ya da öteki
kaçak çıkar yoluna
nasıl kavramlaştırırsan artık
var olmanın bedenlerini
kendi hayatında

farklılıklar kurar benzerliği
uzun ya da kısa
yakın ya da uzak
ben dediğinden kendine ne kaldıysa
herkes bir gün anlar
neye benzediğini;
karıştıkça kayıplara
bulduğu tekrarlarla

Murathan Mungan
2011
-Solak Defterler-