MOZAİK – Ferruh Tunç

FERRUH TUNÇ MOZAİK

Keşişin dökülmüş saçları
Kısrağın hüzünlü bakışı

Hangi renkle yansıtılacaksa, o renkleri ayıklamalı
(Gelinciklerden söz gelimi, genç kızın dudakları)

Kitabı altın yaldızlıydı sanırım
Bakırdandı yüzü, demek ki…

Kadehi tunçtan olsun mu?
(Hayır, hayır, çok ağır!)

Doğanın solmayan solgun taşlarını dök şuraya,
Göğü betimleyen, denizi aşan, akarsuyu taşıran

Yüksek kayaların dibinde
Seyrinde ormanların

Ayıralım, kıralım önce ağır ağır
İşleyelim, döşeyelim sonra da

Nasılsa, sonraya kalır.

Ferruh Tunç
-Sözcükler D. Ocak/Şubat’14-