Sözcükler – Ahmet Ada

AHMET ADA SÖZCÜKLER

sözcükleri masaya koy, özgürlüğüne
kavuştuğu ânı akarsu sözcüğünün
açıklık kazanır aktığında
defneler salkım söğütler arasından
özleyişin ırmağına

ağırbaşlı, onurludur, açıklığı sever
barış sözcüğü, yanına koy
eşitliği adaleti yürekleri ısıtan-
taşırlar insanı olmanın eşiğine

taş sözcüğünü koy, tekerleğin sesini,
kardeştir at sözcüğüne nal
odur geçen
amaca götüren uzun yolu

haydi koy kardeş sözcüğünü
tekerleğin yanına, birlikte
sürsünler tarlayı, eksinler
saya saya binlerce yıldızı

Ahmet Ada
-Uçurum Otu-