Hasan Hüseyin Korkmazgil

HASAN HÜSEYİN
Hasan Hüseyin Korkmazgil; Kızılkuğu kitabındaki Yurttan Nakışlar şiirinde yine kırsal kesim kadınını şu dizelerle anlatır:

“küçük dağ istasyonlarında çocuk yüzlü çuvallar durur
elleri kucaklarında
mormenevşe boyunlu
ve sapan demirinden geçmiş gibi etleri
kadınlar durur

kadınlar
türkü türkü
kadınlar
ağıt ağıt
kadınlar ki
nakış nakış
beklemelerden!

çığrışırlar yaramızda
çığrışırlar bıçak bıçak
çığrışırlar kurşun kurşun
çığrışırlar fitil fitil

kadınlar!

bakışları niçin turna katarı
bakışları neden demirparmaklık?
kapanmış bıçak yarasından da beter sanki ağızları
kilitli kapılardan da beter

kadınlar!”

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Kaynak:
kadınlar için söylenmiştir
anadolu’da kadınların şiirli tarihi
Derleyen Gülsüm Cengiz..