ESKİ ZAMAN – Sabahatin Kudret Aksal

sabahattin-kudret-aksal-eski-zaman

Eski zamanda balkonlarında
Sarmaşık kokuları havada
Bir kadın ve bir erkek uzunca
Bir suskunlukta dururlar ince
Binbir yıldız yanar söner gökte
Çalınır günün şarkısı plakta
Biri anılarını ekler ucuca
Öbürü güldür solar gittikçe
Yorgun köpekler havlar uzakta
Aşları pişer yavaş ocakta
Geçmiş gitmiş bu yazlar çok önce
Şimdi büyüyor o uzun gece

Sabahattin Kudret Aksal
-Eşik I-