YOK UŞTAN İN ERKEN – Oruç Aruoba

Big Snowstorm Massachusetts

Yavaş inersin yokuştan
Kar taneleri irileşirken
Kimler bakmış uzaktan
Yolunda hızla gelişirken

Hep ileri yürürken
Gözü kapalı güvenirken
Boyuna düştüğün tuzaktan
Sürünüp çıkmağa çalışırken

Adımların kısalmış
Işığını gece almış
Zamanın geçişirken
Kırık anısı kalmış

Oruç Aruoba
-Geç Gelen Ağıtlar-