BULGU – Aziz Nesin

AZİZ NESİN BULGU

İnsanın olduğu gündenberi
Çokları aradı
Bir bulan olmadı
Sonunda biz bulduk işte
Ne bizden öncesi ne sonrası var
Bizimle bitecek bizimle başlar
İşbu buluşumuzu tarihler şöyle yazar
İkisi ortaklaşa
Sevdayı keşfettiler

Aziz Nesin
1983
-Bütün Şiirleri 1-