Küskün Aşık İçin Öğütler – Sennur Sezer

SENNUR SEZER KÜSKÜN AŞIK İÇİN ÖĞÜTLER

Ak çiçekler gelip kondu aydınlığına günün.
Gel oldu yorgun kanatlarına ömrün. Topla
kırıntılarını. Dön bak arkana. Kirazın,
bademin, şeftalinin telaşına katıldı ayva.
Çiçeğin nerde şaşkın çitlenbik, kocamış erik?
Gel oldu umudun kokularına.

Düş yola, düş yola ak iplik ayrılmadan
karasından. Düş yola kıvılcımın ilk çakışında.
Ne turna döner, ne kırlangıç geçen yılın
yuvasına. Dönenen yüreğindir her yıl deli
boranla. Bir yol aşar, geçit verir enginler…

– Neye yarar penceremden geçmiyorsa
leylekler…

Dön geri suyun başına. Çakılın, çağlanın,
otun izini sür. Keklik palazına düşen kargışı sil.
Koca öküzü eşinden ayıran filizkıranı kov. Dön
geri ocağını tüttür. Ayrık kökle, arsız böğürtleni
buda, şenelt öreni. Dön geri, gel oldu harmana.

Düş yola ilk kıvılcımıyla günün. Erteleme
umudu, sütü, unu mayala. Aşıla ahlatı. Yenile
ömrünü aktar. Güz yağmurlarının eli
kulağında. Yeni yar bul gelmemişse umduğun,
kavil yeri boşsa…

-Neye yarar penceremden leylekler geçmiyorsa…

Sennur Sezer
-Dilsiz Dengbêj-